Tour du lich team

year-end-party

Du lịch teambuilding – YEAR END PARTY

YEAR END PARTY – TIỆC CUỐI NĂM: Sau một năm phấn đấu cho mục tiêu chung của công ty, đó cũng chính là lúc để toàn bộ nhân viên có dịp được gặp mặt. Đó là chương trình Year End Party – Tiệc Cuối Năm.   Không gian tổ chức của chương trình thường là […]

gala-lunch-gala-dinner

Du lịch teambuilding – GALA LUNCH – GALA DINNER

GALA LUNCH – GALA DINNER: Đây là một phần trong toàn bộ tổng thể cùa chương trình Du lịch Teambuilding (Gala Dinner) hoặc Family Day – Ngày Hội Gia Đình (Gala Lunch). Cũng có thể hiểu đó là một dạng trong mảng tổ chức sự kiện (Event).   Nội dung chủ yếu của Chương trình […]

family-day

Du lịch teambuilding – Family Day

FAMILY DAY – NGÀY HỘI GIA ĐÌNH: Family Day – Ngày hội gia đình là một hoạt động mang tính cộng đồng cao. Khách hàng hướng tới trong các chương trình dạng này thường là Gia đình của các nhân viên hiện đang công tác tại đơn vị đó. Thường tập trung vào các công […]

amazing-race

Du lịch teambuilding – AMAZING RACE

AMAZING RACE: Amazing Race là một dạng của loại hình Outdoor Teambuilding. Nhưng nếu xét về không gian tổ chức, thì qui mô của nó bao hàm rất rộng lớn. Mục đích của chương trình là giúp người chơi tận dụng tất cả các kỹ năng cá nhân để vượt qua các thử thách của […]

indoor-teambuilding

Du lịch teambuilding – INDOOR TEAMBUILDING

INDOOR TEAMBUILDING: Hình thức tổ chức của Indoor Teambuilding tương tự như Outdoor Teambuilding. Nó chỉ khác nhau ở địa điểm không gian tổ chức và qui mô số lượng người tham gia. Đó có thể là các phòng họp kín trong nội bộ một đơn vị doanh nghiệp, trường học, hoặc tại một hội […]

outdoor-teambuilding

Du lịch teambuilding – OUTDOOR TEAMBUILDING

OUTDOOR TEAMBUILDING: Đây là loại hình phổ biến nhất hiện nay. Hình thức thông thường là đi du lịch kết hợp với một chương trình du lịch teambuidling nào đó, được xây dựng dựa trên một chủ đề, một ý tưởng hoặc một thông điệp mà Ban lãnh đạo và nhà tổ chức mong muốn […]